logo

Катедра "Основи и технически средства за конструиране"

Ръководител катедра

доц. д-р инж. Георги Стефанов Станчев

доц. д-р инж. Георги Стефанов Станчев Телефон: (02) 965 3449
Кабинет: 4620
E-mail: gstanchev@tu-sofia.bg

Заместник ръководител

доц. д-р инж. Боряна Илиева

доц. д-р инж. Боряна Илиева Телефон: (02) 965-3785
Кабинет: 4517
E-mail: bilieva@tu-sofia.bg

Помощно-технически персонал

маг. инж. Йордан Ставрев Йорданов

маг. инж. Йордан Ставрев Йорданов Телефон: (02) 965 2784
Кабинет: 4617
E-mail:

Интернет страница

За катедрата

През 1942 г. се основава ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ, към което през 1944 г. се обособява катедра „Металознание” с ръководител доц. Карл Славомиров и катедра „Дескриптивна геометрия” с ръководител проф. Г. Узунов. През 1945 г. се основава ДЪРЖАВНА ПОЛИТЕХНИКА със специалности: „Машинно инженерство”, „Електро инженерство”, „Индустриална химия”. Катедра „Машинни елементи” обучава и по „Машинно чертане” и е с ръководител проф. Г. Ангелов и асистенти: Б. Попов, Кр. Дживанов, А. Моллов, Д. Христов, С. Бояджиев, А. Жълтов, Вл. Дивизиев, Ал. Вригазов. През 1953 г. се създава МАШИННО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ИНСТИТУТ. Катедра „Дескриптивна геометрия и машинно чертане” с ръководител доц. Георги Петров се създава през 1956 г. , а през 1962 г. се основава катедра „Машинно чертане” с ръководител доц. Д. Вълков. През 1974 г. катедрата се преименува „Основи и технически средства за конструиране”.

Първият учебник по „Машинно чертане”, с автори проф. Г. Ангелов и доц. С. Бояджиев, излиза през 1954 г.

През годините ръководители на катедрата са: проф. М. Попов (1967 г. – 1978 г. и 1985 г. – 1989 г.), доц. П. Ангелов (1978 г. – 1985 г.), проф. Бр. Сандалски (1989 г. – 1996 г. и 2000 г. – 2007 г.), проф. М. Лепаров (1996 г. – 2000 г.), доц. М. Георгиев (2007 г. – 2011), проф. Б. Туджаров (2011 г. – 2015 г.) и доц. Г. Станчев (2015 г. – до сега).